Lyttevenn

Lyttevenn for 3.klasse


Lyttevenn


Lyttevenn er en aktivitet hvor generasjoner møter og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt. En lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing. Men ringvirkning er mye større.

Aktivitet er så enkelt som at elevene fra 3klasse og lyttevennene møtes under skoletid. Under lesestund møter lyttevenn (eldre person) enn barn. Sammen deler barn og lyttevenn fine tekster.

Med å bygge bro mellom generasjoner blir leseferdighet og leselyst stimulert og motivert. Men ikke minst kjennskap og vennskap delt.

Hvorfor er det så viktig? 

Familier flytter på seg mer enn de gjorde før, og derfor er det ikke alltid kontakten mellom generasjoner er så tett som man kunne ønske seg. Det er viktig for barn å møte voksne i forskjellige aldre. Og det er sunt for pensjonister å treffe mangfoldet av barn ute i skolene. 

Tilbakemeldingene fra skolene er helt klare. Lyttevennene er et viktig bidrag til det pedagogiske tilbudet, barna blir merkbart bedre til å lese og besøkene av Lyttevennene er et viktig positivt bidrag til skolehverdagen. 

Elev + lyttevenn= vinn, vinn, vinn for alle parter.

2023 © Hægeland og Øvrebø frivilligsentral