Sammen for Vennesla

Velkommen til møte om Natteravnkonferanse 01 feb.

Invitasjon

Sammen for Vennesla

Temamøte om forebyggende arbeid, natteravnordning og hvordan det er å være ung i Vennesla


Det å sikre at barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår er noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, naboer, frivillighet, lag- og foreninger og alle som ønsker det til en innholdsrik kveld hvor vi setter dette på agendaen. Kveldens program består av både faglige og kulturelle innslag, og alle som deltar blir med i loddtrekning av fine premier.


Dato: 01.februar 2023

Sted: Kantina i svømmehallen

Klokken: 18 – 20

Velkommen!


Les gjerne artikkelen som Vennesla kommune publiserte; https://www.vennesla.kommune.no/sammen-for-bygda-di-kom-da-vel.6579743-424579.html?fbclid=IwAR3r_RXvPzFCs5sf9P-G4jYfabg5bzYD2tQXMLWRK4-w468xxNeLkX2L-t8

2023 © Hægeland og Øvrebø frivilligsentral